top of page

Erasmus+

Tijdens de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 namen wij met onze school in het kader van Erasmus+​ deel aan een Europees samenwerkingsverband tussen België, Finland, Letland, Noorwegen, Polen en Slovakije. ​Erasmus+ is een programma van de Europese Unie met als doel de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.

Ons project kreeg de titel '​The ICT road to STEM through Transnational Collaboration and Communication'​. Het hoofddoel van het project was het ontwikkelen van STEM en ICT-gerelateerde vaardigheden aangezien enige basiskennis van deze materie vandaag de dag quasi onmisbaar is.

 

Ondertussen is het project afgerond en kunnen we terugblikken op een reeks blijvende resultaten. Zo maakten we een webinar​ over hoe te werken met Skype for Business. We stelden tevens stappenplannen op in het Nederlands en in het Engels om te werken met de apps Animoto, iMovie, Beebot, Quiver, Gynzy, Plickers, Scratch Junior, Lightbot en Actionbound.

 

Bovendien zijn we dankzij het project tot een samenwerking met Digidak gekomen. Digidak streeft naar een e-inclusieve samenleving en wil voor iedereen kansen creëren om op een zeer eenvoudige manier kennis te maken met nieuwe media. Daartoe worden kleinschalige en laagdrempelige openbare computerruimten ingericht om mensen te laten kennismaken met de mogelijkheden van nieuwe media. Voor onze school betekent deze samenwerking concreet dat er op regelmatige tijdstippen enkele vertegenwoordigers van Digidak op school langskomen om de leerlingen iets bij te brengen over onder meer coderen, e-safety en cyberpesten.

bottom of page