top of page

Voor- en naschoolse opvang

Openingsuren

In onze school bestaat de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. De opvang bevindt zich in het gebouw van de kleuterschool en is bereikbaar langs de de poort van de verkaveling of via de poort naast de sporthal.

Voorschoolse opvang van 07.00u tot 08.40u. Kinderen van de lagere school gaan om 08.25u naar de speelplaats.

Naschoolse opvang

* maandag - dinsdag - donderdag van 15.30u tot 18.00u - vrijdag tot 17.00u

* woensdag van 11.55u tot 13.00u

Organisatie

Tijdens de opvang na de schooluren kunnen de leerlingen spelen of huiswerk maken. De opvang beschikt over een opvanglokaal en een studieruimte. De speelplaats van de kleuterschool wordt ook gebruikt, indien het weer dit toelaat.

Leerlingen vanaf het 2e leerjaar worden aangespoord om hun huiswerk tijdens het studiemoment te maken. Dit start om 15.45u en duurt tot 16.10u. Op deze manier kunnen de leerlingen in alle rust hun huiswerk maken. Daarom vragen we u om uw kind (vanaf 2e leerjaar) niet af te halen tussen 15.45u en 16.10u zodat het studiemoment voor de andere leerlingen niet wordt gestoord.

Na de studie krijgen alle kinderen ​een gratis koek en een glas water.

Kostprijs

De kostprijs van de opvang bedraagt €1,10 per begonnen half uur per kind. Tussen 8.25u en 8.40u is de opvang gratis.

Wij vragen aan alle ouders om de tijdstippen van de opvang te respecteren. Moest u toch merken dat u onmogelijk op tijd op school kan zijn, willen we er op aandringen dat u de school telefonisch verwittigt. U kan dan met de aanwezige verantwoordelijke afspreken hoe en waar u uw kind(eren) ophaalt. Als u laattijdig op school aankomt zonder de school telefonisch te verwittigen, zien we ons verplicht om €10 bijkomende kosten aan te rekenen. We moeten dan immers de opvangverantwoordelijke langer betalen.

We hopen u met deze opvangdienst flexibiliteit te bieden zodat u het brengen en afhalen van de kinderen goed kan combineren met uw werk. Door de kinderen in hun vertrouwde schoolomgeving op te vangen kunnen ze rustig aan hun schooldag beginnen.​
 

bottom of page