top of page

Ouderraad

Ouders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom is het belangrijk voor ons dat we kunnen samenwerken met een enthousiaste ouderraad. Ongeveer 5 keer per jaar vergadert een groep ouders samen met de directie, een kleuterleidster en een leerkracht van de lagere school. De ouderraad denkt en praat mee over opvoedkundige aspecten. 

De ouderraad wil een brugfunctie vervullen tussen ouders en school. Ze willen aanspreekbaar zijn over alles wat leeft bij andere ouders en zorgen voor extra gezellige contacten tussen ouders en school, bijvoorbeeld bij het afhalen van het kerstrapport. Anderzijds werken ze ook mee aan de financiële en materiële ondersteuning van de school. Daarom organiseren ze enkele financiële acties en helpen ze bij heel wat activiteiten die de school organiseert. De opbrengst van deze activiteiten wordt gebruikt voor allerlei duurzame materialen die de kinderen zo veel mogelijk ten goede komen.

De oudervereniging is een groep van ouders die zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren de band tussen school en gezin te verbeteren en te verstevigen en om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor. Naargelang de activiteit kan er een werkgroep opgericht worden. Dit alles verloopt op een spontane en losse manier, waarbij iedereen de vrije keuze heeft om ergens zijn steentje toe bij te dragen.

De leden van de ouderraad zetten zich in volgens hun eigen mogelijkheden en staan achter de school, wat ons een enorme ruggesteun geeft. Elke ouder die een kind in de school heeft en die wat extra tijd aan de school wil besteden, kan lid worden van de ouderraad. Nieuwe, frisse ideeën en helpende handen zijn steeds welkom! Je kan contact opnemen met één van de leden van de ouderraad of met de directie.


 

Contact

​De ouderraad biedt je de kans meer voeling te krijgen met de leefwereld van je kind(eren) op school. We hopen je dan ook bij één van onze komende activiteiten te mogen verwelkomen.
 

Laat het ons weten:

  • als je je geroepen voelt om eens een handje toe te steken;

  • als je nieuwe ideeën hebt;

  • als je suggesties hebt;

  • als je een opmerking of mededeling wilt doorgeven;

  • als je ook lid wilt worden!
     

En dit via een briefje in de brievenbus van de school t.a.v. de ouderraad of via ouderraad.wegwijzer@outlook.com

bottom of page