top of page

Welke school willen wij zijn?

Wij streven naar een gastvrije school waar tijd en ruimte is om op een boeiende manier te spelen, te leren, te leven en samen te ontwikkelen. Het 'zich goed voelen op school' staat centraal.

We willen onze kinderen de weg wijzen en wijzer maken. We geloven in de groeikansen van elk kind en hechten daarbij belang aan hoofd (kennis), hart (voelen) en handen (doen).

 

Als team willen we ieders eigenheid en cultuur respecteren en samen zorg dragen voor elk kind.

 

Ouders kunnen mee vormgeven aan onze school. Langs verschillende vormen van ouderparticipatie willen we bouwen aan een echte schoolgemeenschap.

Onze school maakt deel uit van vzw KOBArT (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout).

Onze gemeenschappelijke visie is gebaseerd op 4 waarden: betrokkenheid, acceptatie, groei en 'samenen'.

Klik op de pijlers voor meer info.

bottom of page