Een omgeving voelt warm en veilig aan als je er mag zijn wie je bent. Zo'n omgeving willen wij, als school, ook zijn: een plaats waar je in het samenzijn toch ook jezelf kan zijn.

Wij zijn een katholieke school. We leven en werken samen volgens christelijke waarden met respect voor ieders eigenheid.