top of page

Een omgeving voelt warm en veilig aan als je er mag zijn wie je bent. Zo'n omgeving willen wij, als school, ook zijn: een plaats waar je in het samenzijn toch ook jezelf kan zijn.

Wij zijn een katholieke school. We leven en werken samen volgens christelijke waarden met respect voor ieders eigenheid.

bottom of page