top of page

Verkeer

Wij willen als school onze leerlingen op weg helpen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Daarom nemen we bewust deel aan het 10/10 project.

De provincie Antwerpen wil met dit project scholen stimuleren en ondersteunen bij verkeers- en mobiliteitseducatie.

 

Het 10-10 project streeft drie belangrijke doelen na:

- praktijklessen verkeer voor alle kinderen 
- een veilige en vlot bereikbare schoolomgeving 
- een actieve betrokkenheid van de ouders

 

Elk jaar beloont de provincie scholen die een gans jaar regelmatig rond verkeer en mobiliteit werken. Ook onze school diende daarom een activiteitendossier in waarmee we aantoonden dat er wel degelijk hard gewerkt wordt om te voldoen aan de eindtermen voor verkeersopvoeding.
 

Als beloning kregen we hiervoor een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen en een subsidie van 5000 euro die we aan fietsenrekken hebben besteed.

bottom of page